Środowisko

P.P.H.U. IMPOL prowadzi politykę środowiskową poprzez przestrzeganie wymagań prawnych oraz innych związanych z ochroną środowiska w ramach prowadzonych przez firmę usług.

Nasza polityka środowiskowa prowadzona jest poprzez:

 • przestrzeganie wymagań prawnych oraz wymagań klienta
  dotyczących wykonywanych usług,
 • gromadzenie i przekazywanie odpadów
  zgodnie z obowiązującymi wymaganiami,
 • ciągły nadzór nad urządzeniami i instalacjami w celu
  zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego,
 • prowadzenie szkoleń mające na celu podnoszenie
  świadomości środowiskowej personelu.